Studio Oldstreet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zullen uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over uw privacy, kunt u contact opnemen met studio@oldstreet.nl

Artikel 1. Wie zijn we

Studio Oldstreet
Adres: Den Oudert 5
Postcode en plaats: 4261 NA Wijk en Aalburg
Emailadres: studio@oldstreet.nl
KVK: 71747532

Artikel 2. Welke gegevens gebruiken wij?

Hier vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken, waarom we deze nodig hebben, op basis van welke juridische grondslag en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren. Wij verwerken uw naam, e-mailadres, adresgegevens en bankgegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren op basis van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren. Zo kunnen wij het artikel niet verzenden, als we niet over deze gegevens beschikken.

We bewaren deze gegevens 7 jaar (dit is het wettelijke bewaartermijn Belastingdienst). Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, email en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de gegevens bewaren totdat deze klacht is afgehandeld. Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang (gerechtvaardigd belang) om uw surfgedrag op onze website en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren (zie artikel 6).

Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, verwerken wij, met uw expliciete toestemming,  uw naam, e-mail, telefoonnummer en overige gegevens die u wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren we tot uw vraag is behandeld en afgehandeld.

Artikel 3. Hoe verkrijgen wij de gegevens?

De genoemde gegevens verkrijgen wij van u als klant of websitebezoeker, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij bestelling van artikelen.

Artikel 4. Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien. Ter verificatie van uw identiteit kunnen wij u wel vragen om een bevestiging van uw identiteit, aan de hand van de app KopieID.

Wijziging – U kunt een verzoek indienen, indien u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen.

Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Studio Oldstreet.

Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Studio Oldstreet uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Geautomatiseerde verwerking – U mag ons altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Studio Oldstreet laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar studio@oldstreet.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5. Wie ontvangen uw gegevens?

Studio Oldstreet zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. We zullen uw gegevens niet doorverkopen.

Artikel 6. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies kunnen uw apparaten niet beschadigen. Studio Oldstreet maakt gebruik van functionele en analytische cookies. – Functionele cookies maken dat de website goed werkt in alle browsers en op alle toestellen. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. – Analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics.

Wij maken gebruik van deze dienst om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken en wat populaire pagina’s zijn. Hiervoor worden de IP-adressen van websitebezoekers gebruikt.

Artikel 7. Slotbepalingen

Studio Oldstreet behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wanneer u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop gegevens gebruikt worden, kunt u een e-mail sturen naar studio@oldstreet.nl. Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

error: Content is protected !!